φορτώνει ...

Ανακατασκευή – Refill Τόνερ

Ανατομία ενός Τόνερ

Organic Photoconductor Drum (OPC) Φωτοευαίσθητος Κύλινδρος
Doctor Blade Λεπίδα Επίστρωσης Τόνερ
Magnetic (Developer) Roller or MAG Roller Μαγνητικός Κύλινδρος μεταφοράς του Τόνερ
Static Developer Roller Κύλινδρος Στατικού Ηλεκτρισμού
Primary Charge Roller (PCR) Κύλινδρος Φόρτισης του OPC
(Primary) Corotron Σύρμα Φόρτισης του OPC
Wiper Blade Λεπίδα Καθαρισμού του OPC
Recovery Blade Λεπίδα Ανάκτησης Καθαρισμένου Τόνερ
Corotron Roller or Wire Κύλινδρος ή Σύρμα για μεταφορά του Τόνερ στο  χαρτί

Διαδικασία Ανακατασκευής Τόνερ

Η αναγόμωση είναι μια διαδικασία περασμένων δεκαετιών, κατά την οποία απλά συμπλήρωναν γραφίτη μέσα στο δοχείο. Είναι μια διαδικασία που εδώ και χρόνια έχει καταργηθεί ανά τον κόσμο παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει στη χώρα μας. Η αναγόμωση δε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει ποιότητα εκτύπωσης εφάμιλλη του εργοστασιακού τόνερ.

Αντίθετα, η ανακατασκευή αναφέρεται στη συνολική διαδικασία αποσυναρμολόγησης, ηλεκτρονικού και μηχανολογικού ελέγχου, αντικατάστασης όλων των φθαρμένων εξαρτημάτων του τόνερ και επανασυναρμολόγηση του. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει ηλεκτρονικούς και μηχανολογικούς ελέγχους, διασφαλίζοντας ότι το προϊόν που λαμβάνεται είναι πιστό αντίγραφο του εργοστασιακού τόνερ. Η ενέργεια αυτή οδηγεί στη παραγωγή πιστής αντιγραφής αναλωσίμων ίδιας ποιότητας με του κατασκευαστή.

Ουσιαστικά πρόκειται σαν να αγοράζουμε ένα καινούργιο τόνερ με τον αριθμό σελίδων να είναι ο ίδιος και αμετάβλητος με το εργοστασιακό.

Αναλυτικά Βήματα Ανακατασκευής

Με την άφιξη των άδειων δοχείων τόνερ στις εγκαταστάσεις της @home computer service ξεκινά άμεσα η διαδικασία ανακατασκευής η οποία περιλαμβάνει:

 • Την αντικατάσταση όλων των φθαρμένων εξαρτημάτων (γραφίτη, drum, wiper blade, doctor blade, magnetic roller, pcr, κ.α.) με καινούργια πιστοποιημένα εφάμιλλης ποιότητας.
 • Ένα σύνολο μηχανολογικών και ηλεκτρονικών ελέγχων με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, για να πιστοποιηθεί η καλή κατάσταση λειτουργίας του νέου δοχείου τόνερ.
 • Τη τελική δοκιμαστική λειτουργία σε ανάλογο με του πελάτη εκτυπωτή που διαθέτει το τεχνικό μας τμήμα στις εγκαταστάσεις του και παράλληλα χρησιμοποιώντας εξειδικευμένη εφαρμογή λογισμικού πιστοποιείται η καλή λειτουργία του νέου προς χρήση δοχείου τόνερ.
 • Όλα τα ανακατασκευασμένα δοχεία τόνερ συνοδεύονται από εγγύηση και πιστοποιητικό τελικού ποιοτικού ελέγχου.

Πείτε ΟΧΙ στις αναβαθμίσεις του λογισμικού του Εκτυπωτή σας.
Κάθε αλλαγή του λογισμικού ακυρώνει τη δυνατότητα χρήσης Ανακατασκευασμένων – Συμβατών Τόνερ και η Εγγύηση πάυει να ισχύει σε περίπτωση παρέμβασης ή αναβάθμισης.

Newsletter signup

  Book an Engineer

  Collection Day

  Computer / Laptop

  Brand

  Operating System

  First name

  Last name

  Email address

  Contact phone number

  Address

  City

  Special requests

  Make an Appointment