φορτώνει ...

Broken Smartphone, Tablet or Computer?

We Can Fix That

Price estimate

Quick and Easy

Repairs that won’t disrupt your life

Price estimate

Quick and Easy

Repairs that won’t disrupt your life

Price estimate

Quick and Easy

Repairs that won’t disrupt your life

Price estimate

Quick and Easy

Repairs that won’t disrupt your life

Price estimate

We Fix All Devices, All Problems

Get your device repaired in just three easy steps

SCREEN
If the glass/LCD is cracked, has a distorted image, no image, or is malfunctioning.
Charging Port
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Microphone
Aliquam id fugiat, harum voluptas dolore corporis.
Home button
Ratione corporis laboriosam, nulla blanditiis sint.
Speaker
Dolorum repellat ad sed fugit consequuntur, eveniet eligendi? Sit.
Camera
Commodi consequuntur ipsa laudantium veritatis provident nobis.
Power Button
Ipsum excepturi eum possimus dolorem id aut deleniti doloremque.
Battery
Vero corporis incidunt dolores libero, velit.
select your device
SCREEN
If the glass/LCD is cracked, has a distorted image, no image, or is malfunctioning.
Charging Port
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Microphone
Aliquam id fugiat, harum voluptas dolore corporis.
Home button
Ratione corporis laboriosam, nulla blanditiis sint.
Speaker
Dolorum repellat ad sed fugit consequuntur, eveniet eligendi? Sit.
Camera
Commodi consequuntur ipsa laudantium veritatis provident nobis.
Power Button
Ipsum excepturi eum possimus dolorem id aut deleniti doloremque.
Battery
Vero corporis incidunt dolores libero, velit.
select your device
SCREEN
If the glass/LCD is cracked, has a distorted image, no image, or is malfunctioning.
Charging Port
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Microphone
Aliquam id fugiat, harum voluptas dolore corporis.
Home button
Ratione corporis laboriosam, nulla blanditiis sint.
CLEANING
Dolorum repellat ad sed fugit consequuntur, eveniet eligendi? Sit.
Camera
Commodi consequuntur ipsa laudantium veritatis provident nobis.
Battery
Ipsum excepturi eum possimus dolorem id aut deleniti doloremque.
Installation
Vero corporis incidunt dolores libero, velit.
select your device
Hdmi
Acere at assumenda unde veniam temporibus dolorem dolor animi perspiciatis.
Hard Drive
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Fan
Aliquam id fugiat, harum voluptas dolore corporis.
Power
Ratione corporis laboriosam, nulla blanditiis sint.
Keyboard
Dolorum repellat ad sed fugit consequuntur, eveniet eligendi? Sit.
Optical
Commodi consequuntur ipsa laudantium veritatis provident nobis.
Screen
Ipsum excepturi eum possimus dolorem id aut deleniti doloremque.
Battery
Vero corporis incidunt dolores libero, velit.
select your device

How Does It Works

Get your device repaired in just three easy steps

You`re here

Step 1. Tell us your Issue

Help us detailing the device problem to get it working properly again.

Step 2. Get repair estimate

Check the repair Price estimate.

Step 3. Bring or courier device

Handover your device at our office or chooses device pickup, courier and a doorstep service.

Our Advantages

We can Solve your Hardware and Software Problems

01
1 Year Warranty on ALL Repairs

We are fully stand behind their repairs with a full 1 year warranty from the date of repair!

02
Premium Grade Parts

We only use premium grade parts to repair your devices which are sourced from manufacturers who provide the highest uality available on the market.

03
Over 20,000 Devices Repairs

Rest easy knowing that our technicians are fully certified and have repaired thousands of devices before yours!

04
Low Price Guarantee

Getting your device repaired shouldn’t break the bank. Our low price guarantee ensures that we always offer the best price to our customers.

Some Frequently Asked Questions

We can Solve your Hardware and Software Problems

Buy, Sell, Trade

Don’t want to fix your phone? Just want the latest gadget?

We have many options to get you going again. Just because you signed a service contract with your cell phone carrier doesn’t mean you have to keep a phone that you’re no longer happy with.

 • We will give you cash for your used or broken device.
 • We will come to you to collect your device & pass you cash.
 • Sit back & relax. Enjoy our service at your convenience.

Our Technicians are Ready to Fix Your Device!

From iPhones to iPads to the latest and greatest devices, your local office can repair your cell phone or tablet in 30-45 minutes at your home, office, or a neighborhood coffee shop.

1-800-1234567

Professionally Certified

Setting the industry standard for device repair, the cell phone and tablet repair expertise of every technician is ensured through Cell Phone Fix’s Certification program.

Rigorously Verified

Multiple interviews, background checks, and certification requirements guarantee we are the best at repairing your devices.

Completely Prepared

Rest assured that each repair made by your Cell Phone Fix is at a location of your choice and is also protected with our Lifetime Warranty.

Our Testimonials

See what our customers are saying about us

15 Years of Experience

We are proud of our victories and achievements

15
Years of experiences
10000+
Devices Repaired
Want to Fix Your?
50+
Skilled Technicians
100%
Satisfied customers
Clifton Office, NJ

Address
5604 Willow Crossing Ct, Clifton, VA, 20124

Phone Number
+1-800-1234567

Hours of Operation
Mon-Fri: 7:00 am - 7:00 pm
Sat-Sun: 10:00 am - 5:00 pm

Newsletter signup

  Book an Engineer

  Collection Day

  Computer / Laptop

  Brand

  Operating System

  First name

  Last name

  Email address

  Contact phone number

  Address

  City

  Special requests

  Make an Appointment